Společnost MITECO.eu,a.s. vznikla v roce 2008 jako pokračovatel společností zabývajících se vývojem IS na míru a konzultacemi v oblasti IT. 

V současné době se společnost MITECO.eu,a.s. zabývá konzultačními a poradenskými službami v oblasti informačních technologií, ekonomiky a daňového poradenství. Hlavní část naší činnosti je směrována do oblasti zdravotnictví a sociálních péče.


GDPR Prohlášení o ochraně osobních údajů
  • Certifikované procesy podle systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2009
  • Certifikát environmentálního systému řízení dle ČSN EN ISO 14001:2005
  • Systém bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2006
  • Certifikační audit nového systému managementu služeb v IT a získali jsme tak certifikaci dle normy ČSN ISO/IEC 20000-1:2006
  • Jsme zapsáni do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD MMR)
 

Našim cílem je spokojený klient a navázání dlouhodobé spolupráce. Jsme rádi, že našim klientům můžeme poskytnout spolehlivé a reálné řešení v souladu s jejich požadavky.

Spolupracujeme se renomovanými společnostmi, kteří svými produkty a službami dotvářejí naši nabídku. Velmi si ceníme, že mezi naše partnery můžeme řadit renomované společnosti jak z oblasti IT a vzdělávání, tak z oblasti ekonomiky a daňového poradenství.