Zdravotnictví

Projektové řízení implementace IS

Řízení projektu implementace Informačních systémů na straně zadavatele umožní v kratší době a s nižšími náklady úspěšně nasadit informační systém do reálného provozu. Řízení projektu probíhá metodicky dle typu projektu (využívány jsou agilní metodiky i metodiky rigidního řízení). V rámci řízení projektu jsou minimalizovány personální nároky na zdroje zadavatele. Zadavatel je prostřednictvím intranetové aplikace informován o průběhu projektu a jeho úspěšnosti. 

Externím řízením projektu je dosaženo úspory nákladů

 • Nejsou zastaveny ostatní činnosti, které vytěžují interní pracovníky IS/IT
 • Externí subjekt má lepší vyjednávací pozici
 • Dodávka metodik, které jsou v praxi odzkoušeny při implementaci informačních systémů do více zdravotnických zařízení
 • Jednodušší kontrola výsledků implementace
 • Jednoduší vynutitelnost součinnosti uživatelů zadavatele

Vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Sestavení školícího programu pro zdravotnictví je motivováno snahou přinést do zdravotnictví vzdělání, které je nutné pro řízení a provozování standardních podniků ve standardním prostředí. Proto je převážně zaměřeno na management a ekonomiku. Přestože řada lékařů a sester zastává roli manažerů, nejsou pro tuto roli vzděláni, protože jak střední tak vysoké zdravotnicky orientované školy se zaměřují výhradně na odbornou látku. Veškerá výuka je podpořena e-learningovou formou. V námi využívaném software jsou kromě výukových textů také testy a úkoly. Pomocí e-learningu je snadno proškoleno vysoké procento zaměstnanců. V případě povinných školení nebo školení velkého počtu zaměstnanců tato forma šetří značné časové i finanční náklady. Školení také přispívá k posílení vnímání pacienta jako klienta. Část výuky je orientována na problematiku výzkumu a vývoje, tato část bude vhodná zvláště pro fakultní nemocnice, které musí část svých příjmů hradit právě z prostředků získaných z řešení grantů, studií a projektů.

E-learning

E-learning je vzdělávací proces probíhající za pomoci informačních technologií, například pomocí počítače nebo chytrého telefonu. Pro e-learning je obvyklý vysoký stupeň interaktivity, může mít zábavnou formu a jeho největší předností jsou nízké náklady na provoz. Klíčovou součástí e-learningu je distribuce elektronických kurzů, prověřování znalostí pomocí testů a také komunikace mezi studenty a lektory.

Nabízíme:

 • Ucelené a prověřené řešení
 • Nejsnadněji použitelný MITECO education
 • Grafika na míru v ceně
 • Kurzy MS Office a Open Office součástí instalace
 • Telefonická a e-mailová podpora zdarma

Pro provoz e-learningu je potřeba MITECO education, který slouží k řízení vzdělávání. Tento systém má v databázi uloženy například studenty a lze do něj vložit e-learningové kurzy. Je také dobré účastníky e-learningu průběžně testovat. Dále je potřeba nástroj na tvrobu e-learningových kurzů. MITECO education má všechny tyto nástroje přímo vestavěné v sobě, takže není nutné žádné další pořizovat. Vlastní MITECO education bývá někdy doplněn o e-learningový portál. To však není nutností, i když MITECO education tuto možnost přímo podporuje (systém lze ihned rozšířit o CMS systém včetně redakčního systému). Další důležitou součástí řízení vzdělávání je průběžné monitorování studijního pokroku jednotlivých účastníků e-learningu a závěrečné vyhodnocení studia. MITECO education má vestavěné pokročilé reportiongové nástroje a dynamické grafy, které usnadňují vizualizaci dat. Pro všechny uživatele (lektory a studenty) je celý systém dostupný on-line po internetu pouze s webovým prohlížečem.

Kvalita péče očima pacienta a rating nemocnic

 • Připravuje se

MITECO.eu

V dolině 1515/1b
101 00 Praha 10
E-mail: [email protected]

 

Našim cílem je spokojený klient a navázání dlouhodobé spolupráce. Jsme rádi, že našim klientům můžeme poskytnout spolehlivé a reálné řešení v souladu s jejich požadavky.

Spolupracujeme se renomovanými společnostmi, kteří svými produkty a službami dotvářejí naši nabídku. Velmi si ceníme, že mezi naše partnery můžeme řadit renomované společnosti jak z oblasti IT a vzdělávání, tak z oblasti ekonomiky a daňového poradenství.