Záruka kvality

 • Certifikované procesy podle systému řízení jakosti
 • ČSN EN ISO 9001:2009
 • Certifikát environmentálního systému řízení dle ČSN EN ISO 14001:2005
 • Systém bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2006
 • Certifikační audit nového systému managementu služeb v IT a získali jsme tak certifikaci dle normy ČSN ISO/IEC 20000-1:2006
 • Jsme zapsáni do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD MMR)

Vedení společností MITECO.eu, a.s. deklaruje tyto politiky jako strategická východiska integrovaného systému řízení:

Politika kvality

Společnost MITECO.eu, a.s. získává významný podíl na trhu poradenských a konzultačních služeb. Toto postavení nás zavazuje:

 • Být našim klientům dlouhodobým a stabilním partnerem s jasnou a čitelnou strategií s výbornou perspektivou pro další spolupráci. Ve spolupráci s klienty vytvářet „best practices“ organizaci pracující s efektivní informační podporou procesů a pravidelně přinášet na trh nové přístupy a řešení informační podpory reflektující aktuální a očekávané potřeby a přání klientů.
 • Chceme nadále posilovat naše postavení nejen v České republice, ale i dále růst za hranice těchto domácích trhů, ať již organickým způsobem společně s našimi mezinárodními partnery a klienty nebo formou akvizic.
 • Interně zajistit stabilní a konkurenceschopné postavení mimo jiné procesním řízením společnosti v souladu se standardy kvality.
 • Zaměstnávat kvalitní a loajální pracovníky, trvale a soustavně je rozvíjet a spravedlivě je odměňovat v návaznosti na jejich individuální výkon, v návaznosti na jejich příspěvek v pracovním týmu a v návaznosti na celkové hospodářské výsledky společnosti.
 • Udržet a nadále rozvíjet konzultační a poradenské služby zaměřené na efektivitu a kvalitu, efektivnost procesů a řízení a rozvoj a být tak partnerem klientům a napomáhat jim v dosahování jejich cílů.

Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti. Vedení společnosti se zavazuje pravidelně přezkoumávat tuto politiku, rozpracovávat ji do měřitelných cílů, k plnění cílů poskytovat potřebné zdroje a osobní příklad.

MITECO.eu

V dolině 1515/1b
101 00 Praha 10
E-mail: [email protected]

 

Našim cílem je spokojený klient a navázání dlouhodobé spolupráce. Jsme rádi, že našim klientům můžeme poskytnout spolehlivé a reálné řešení v souladu s jejich požadavky.

Spolupracujeme se renomovanými společnostmi, kteří svými produkty a službami dotvářejí naši nabídku. Velmi si ceníme, že mezi naše partnery můžeme řadit renomované společnosti jak z oblasti IT a vzdělávání, tak z oblasti ekonomiky a daňového poradenství.