Partneři

IT4CARE, o.p.s.

Logo_IT4CARE

 • Společnost IT4CARE, o.p.s. se zaměřuje na oblast správy IT malých a středních společností, se specializací na realizaci a provozování informačních portálů ve zdravotní a sociální oblasti, včetně provozu call centra.
 • Dále společnost poskytuje konzultační služby v oblasti informačních technologií, kompletní správu IT, outsourcing, procesní analýzy, bezpečnostní audity a analýzy stávajícího stavu informačních systémů.

IPVZ_Škola veřejného zdravotnictví

Logo_IPVZ

 • Institut je specializovaným vzdělávacím a vědeckým pracovištěm, které zajišťuje a provádí pro zřizovatele koncepční, analytickou, pedagogickou, metodickou, koordinační, registrační, posuzovací, expertní, vědecko-výzkumnou a akreditační činnost v oblasti specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků.
 • Institut poskytuje metodickou pomoc v oblasti celoživotního vzdělávání se smluvně zajištěnými pracovišti. Institut plní úkoly ministerstva, předkládá mu návrhy a náměty pro zkvalitnění dalšího vzdělávání ve zdravotnictví

Grant Thornton Advisory s.r.o.

Logo_GT

 • Grant Thornton Advisory s.r.o. patří mezi přední české poradenské společnosti poskytující služby v oblasti management consultingu, transakčního poradenství a oceňování se zkušenostmi z více než tří stovek realizovaných projektů pro přední firmy a instituce působící na evropských trzích."

BDO Advisory s.r.o.

Logo_BDO

 • Síť BDO poskytuje služby v oblasti auditu, účetnictví, daní, finančního poradenství a znaleckých služeb v oboru ekonomika.
 • Celosvětově BDO tvoří pátou největší síť auditorských a poradenských společností. Zaměstnává více jak 46 tisíc odborníků a působí ve 110 zemích. Díky své globální působnosti zajišťují společnosti BDO přístup k odborníkům dle potřeb klientů a lokalitě jejich podnikatelských aktivit.

CZECH TOP 100

Logo_CT100

 • Sdružení CZECH TOP 100 od roku 1994 sleduje firmy České republiky a na základě objektivních měřítek a ve spolupráci s předními odborníky vytváří a vyhlašuje žebříčky 100 nejvýznamnějších firem ČR.
 • Zprostředkovává kontakty k obchodní spolupráci s domácími i zahraničními subjekty.

Ing. Vojtěch Malina, f.o.


 • V rámci služby Dotace a granty, Vám nabízíme možnosti čerpání různorodých dotací na Vaše projekty z oblasti dotační politiky státu a Evropské unie. Připravíme Váš projektový záměr, aby splňoval podmínky daného dotačního titulu a byl úspěšný při udělování dotace.

ČD – Telematika a.s.

Logo_CDT

 • ČD - Telematika a.s. je silná a stabilní společnost poskytující ICT řešení a služby. Zároveň patří k významným poskytovatelům telekomunikačních služeb.

MITECO.eu

V dolině 1515/1b
101 00 Praha 10
E-mail: [email protected]