Cloud Computing a ICT řešení

Komplexní správa a zálohování dat v datovém centru

Všechny služby na jednom místě s kompletním přesunem odpovědnosti na jednu firmu - Vy tak můžete starosti ohledně IT hodit za hlavu a soustředit se na vlastní cíle. Vaše infrastruktura bude pod naším vedením spolehlivá, výkonná a preventivně zabezpečená proti možné ztrátě důležitých dat. Kompletně zhodnotíme stávající situace a nalezneme optimálního řešení pro budoucí požadavky. Zajistíme úpravy a rozšíření počítačové sítě s následným rozvojem, údržbou a servisem.

Výhody externí správy:

 • garantovaná kvalita a rychlost služeb (přesně definovaný rozsah činností)
 • garance dostupnosti servisního zásahu a zajištění reakčních schopností v případě poruchy IT
 • pravidelná měsíční údržba
 • rozvoj informačních technologií dle současného vývoje IT a potřeb zákazníka
 • zvýhodněné cenové podmínky dodávaného hardware a software
 • přehled o nákladech (měsíční poplatek na faktuře)
 • informování zákazníka o nových možnostech technickou pomoc ve všech směrech
 • základní zaškolení obsluhy
 • poskytnutí konzultací v oblasti IT

Na čem můžete ušetřit?

 • mzdové náklady za zaměstnance
 • náklady na školení a profesionální růst zaměstnance
 • výdaje na pro provoz (auto, telefony, technické vybavení, odbornou literatura apod.)
 • náklady za najmutí odborné firmy při nedostupnosti zaměstnance
 • náklady na zjišťování informací
 • správa tiskáren a ostatních periferií je v rámci externí správy zdarm

Jak začít?

Bezplatnou úvodní konzultací

 • Analýza stavu - zpracujeme detailní analýzu vašeho IT zázemí, vytvoříme dokumentaci a nastavíme životní cyklus hardwaru. Navrhneme řešení v podobě alternativního programového vybavení.
 • Návrh opatření - dle potřeb vaší společnosti vybereme nejoptimálnější připojení k internetu. Navrhneme a zajistíme bezpečný vzdálený přístup do Vaší firemní sítě. Zabýváme se také tvorbou a následnou správou internetových prezentací, zajišťujeme služby elektronické pošty i hostování aplikačních serverů. V neposlední řadě na vaše přání zprostředkujeme bezpečnostní audit či certifikace.
 • Realizace - nainstalujeme a nakonfigurujeme počítače, servery, síť i periferie a zajistíme jejich následnou údržbu. Postaráme se o informační systém, kterému nastavíme pravidelné zálohování i aktualizace. Samozřejmostí je i zabezpečení vašich dat včetně kvalitní antivirové ochrany.
 • Efektivní řízení - kromě výše uvedených služeb náš outsourcing IT nabízí stálou telefonickou podporu, kde vám tým odborníků poskytne pomoc anebo potřebné informace z oblasti informačních technologií.
 • Konzultace a poradenství - poskytujeme konzultace problémů vašich systémů a poskytujeme školení uživatelů pro práci s počítačem.

Výsledná cena se odvíjí od počtu koncových stanic a serverů, charakteru provozovaných aplikací, frekvenci návštěv a reakční dobou. Správu realizujeme na základě smluvní spolupráce nebo formou jednorázových zásahů.

Monitoring a optimalizace ICT

Monitoring

Monitoring provozu IT Vám zaručuje maximální dostupnost Vašich aplikací, serverů nebo síťové infrastruktury zajištěnou jejich neustálým dohledem. Kontrola aplikací nebo systémů není prováděna na základě generovaných událostí, ale provádí se testem skutečného stavu služby.

Tento způsob testování zaručí okamžité zjištění výpadku a tím i předcházení případnému vzniku incidentu formou vyhodnocení logů. V případě detekce chyby dochází na základě zvolených pravidel k informování Helpdesku nebo je automaticky spuštěna „nápravná akce“ pro okamžité odstranění chyby jako například restart serveru nebo spuštění opravného skriptu.

Přínosy řešení:

 • Analýza IT zdarma
 • Neustálý monitoring Vašeho IT
 • Snížení nákladů a zvýšení kvality IT služeb
 • Zajištění maximální dostupnosti aplikací
 • Tým technických odborníků dostupný 24x7x365
 • Reporty o dostupnosti aplikací, systémů nebo síťových prvků

Optimalizace

Cílem dobře fungující IT infrastruktury je dosáhnout prostředí, které uživatelům poskytne bezpečný a rychlý přístup k aplikacím, které potřebují pro svoji práci.

Pojem IT infrastruktura zahrnuje rozsáhlé množství oblastí a témat pro řešení. Od počítačů a softwaru, přes sítě, datová centra, řízení a správu, bezpečnost, efektivní tisk až třeba po zálohování a obnovu dat. Optimalizace je v každém případě individuální, neboť při vytváření modelu se u každé firmy ukáží slabé stránky její infrastruktury a místa, na jejichž optimalizaci je potřeba zapracovat. A to jak z hlediska nákladů na provoz, tak i z pohledu flexibility, výkonu a bezpečnosti.

Správným návrhem nových nebo inovovaných datových center lze zásadním způsobem snížit náklady dle normy TCO a ušetřit významné množství investičních a provozních prostředků. Základem je důsledné využití konsolidačních metod – především virtualizace výpočetního výkonu a datových úložišť. Tyto metody přinášejí také zlepšení v oblasti stability provozovaných systémů a zvýšení dostupnosti a flexibility poskytovaných služeb.

Přínosy řešení:

 • Snížení nákladů na provoz IT
 • Dlouhodobá strategie rozvoje IT
 • Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti IT
 • Urychlení implementace a integrace nových technologií
 • Zvýšení stability provozovaných systémů a zvýšení dostupnosti a flexibility IT

Reportovací a plánovací nástroj KPI-RAFAEL

Rafael automaticky zpracovává zdrojová data a vytváří reporty, které jsou prezentovány formou tabulek, grafů a dalších objektů.

Je připravena základní skupina 15 reportů, které byly odsouhlaseny a konzultovány se specialisty, jež se dlouhodobě zabývají touto problematikou.

Samozřejmostí je sestavení a úprava reportů na míru dle potřeb a požadavků záchranné služby.

Reporty jsou bezpečně uložené v centrálním datovém úložišti a budou snadno vyhledatelné a dostupné odkudkoli.

Rafael zajišťuje bezpečnost reportů díky přesnému vymezení přístupových práv jednotlivých uživatelů.

Oprávněnému uživateli je poskytnut okamžitý přístup ke správným dokumentům.

Výhody řešení:

 • Nízké pořizovací náklady
 • Nulové náklady na pořízení licencí díky open source nástroji
 • Rychlá implementace do 1 měsíce
 • Rychlý přístup k reportům odkudkoli pomocí internetového prohlížeče
 • Získání plnohodnotného systému pro ukládání a archivaci dokumentů zdarma

Přínosy řešení:

 • Komplexní přehled nad hospodařením
 • Přesné sledování vydefinovaných hodnot
 • Srovnání nákladů dle střediska a jeho dlouhodobý vývoj

Správa dokumentů _DMS (Document Management System)

Správa dokumentů patří mezi základní oblasti informačního managementu. Měla by zajišťovat snadnou dostupnost aktuálních informací pro každého zaměstnance nebo externího partnera.

Dokument Management System (DMS) integrovaný do podnikového portálu umožňuje dokumenty systematicky vytvářet, přidávat k nim anotace, autorizovat jejich obsah, publikovat je a sdílet, systematicky s nimi pracovat, verzovat a pomocí řízení procesů, optimalizovat jejich oběh ve společnosti. To vše je podpořeno velmi výkonným systémem pro vyhledávání.

Cílem systémů DMS je poskytnout okamžitý přístup ke správným dokumentům bez ohledu na jejich umístění a formát. Umožňují nejen aktuální dokumenty rychle získat, ale také zajistit jejich bezpečnost díky přesnému vymezení přístupových práv jednotlivých uživatelů.

Námi nabízený systém představuje profesionální řešení pro správu a koloběh dokumentů ve vaší společnosti. Umožňuje organizovanou, přehlednou a efektivní správu včetně evidence, sdílení, archivování a vyhledávání potřebných informací, zálohování dat z účetnictví a dalších informačních systémů, zálohování reportů pro manažerské řízení společnosti, zálohování fotodokumentace včetně PACS snímků apod.

Výhody řešení:

 • Rozšíření a zrychlení přístupu k informacím
 • Podstatný příspěvek k optimalizaci podnikových procesů
 • Zvýšení produktivity
 • Zlepšení služeb zákazníkům,
 • Zvýšení konkurenční schopnosti
 • Snížení provozních nákladů, Rychlá návratnost investice
 • Bezpečný a zabezpečený přístup i informacím
 • Jednoduché uživatelské rozhraní, jednoduchá obsluha
 • Dostupnost odkudkoli z webového prohlížeče
 • Práce s dokumenty z prostředí MS OFFICE
 • Historie záznamů provedených operací, Work Flow dokumentu
 • Napojení na stávající strukturu uživatelů (Active Directory, LDAP), podnikový portál
 • RSS čtečka, pdf, View Online, Search

Řízení vztahů se zákazníky _CRM (Customer Relationship Management)

Customer Relationship Management (CRM) se v posledních letech stává klíčovou záležitostí pro organizace všech velikostí. Řízení vztahů se zákazníky je strategie, která se orientuje na vybudování a podporu dlouhodobých vztahů se zákazníky. Není to tedy jen technologie, ale změna filosofie společnosti tak, aby důraz byl kladen na zákazníka.

Klíčem pro úspěšné CRM jsou správná a konzistentní data zákazníka přístupná on-line v celé IT infrastruktuře. Naše řešení CRM umožňuje práci nejen managementu společnosti, ale i pracovníkům prodeje, servisu i marketingu, a to i při trvalém udržování spokojenosti zákazníka.

Námi nabízené CRM lze snadno přizpůsobit stávajícím procesům. Řešení je snadné, přitom dostatečně robustní, aby mohlo pokrýt všechny základní potřeby společnosti ve vztahu k jejím zákazníkům.

Mezi základní funkce nabízeného CRM patří:

 • Obchodní Management
 • Marketing
 • Zákaznická podpora
 • Reporting Spolupráce
 • Vyhodnocování
 • Workflow

MITECO.eu

V dolině 1515/1b
101 00 Praha 10
E-mail: [email protected]

 

Našim cílem je spokojený klient a navázání dlouhodobé spolupráce. Jsme rádi, že našim klientům můžeme poskytnout spolehlivé a reálné řešení v souladu s jejich požadavky.

Spolupracujeme se renomovanými společnostmi, kteří svými produkty a službami dotvářejí naši nabídku. Velmi si ceníme, že mezi naše partnery můžeme řadit renomované společnosti jak z oblasti IT a vzdělávání, tak z oblasti ekonomiky a daňového poradenství.